Svi znamo, pretpostavljam, šta je Stokholmski sindrom – naziv prihološkog stanja koje nastaje u situacijama u kojima dolazi do zbližavanja otimčara i talaca. Stokholm je, avaj, daleko, ali Srbija pokazuje sve simptome ovog sindroma. Otmičar se zove Vučić Aleksandar: čovek je lepo kidnapovao celu jednu državu i pripadajuće društvo i pretvorio je u besplatnu banju za danonoćni tretman svojih bizarnih egotripova i svih drugih posebnih emotivno-političih potreba. Nije tako strašno što je Vučić kidnaper, strašno je to što Srbija pristaje na to kidnapovanje, štaviše, aktivno sarađuje s otmičarem. Kako je krenulo, još malo pa će odbiti da ga pusti od sebe čak i ako on iskreno odluči da je oslobodi… doduše, ovo potonje se nikada neće dogoditi.

Teofil Pančić

Comments are closed.