Krenite, drame moje, ka usamljenima i ka nezadovoljnima.

Pođite do živčano prenapetih

i do onih koji robuju navikama robova i gospodara.

Prenesite im moj prezir prema njihovim ugnjetačima.

Idite poput velikog talasa studene vode,

Nosite moj prezir prema ugnjetačima.

Govorite protiv svesnog ugnjetavanja.

Govorite protiv nesvesnog ugnjetavanja.

Govorite protiv nasilja nemaštovitosti.

Govorite protiv okova.

Pođite ka ljudima s periferije društva.

Pođite ka gnusno izrabljivanima.

Pođite ka onima koji kriju svoj poraz.

Pođite ka onima koji kriju svoju moć.

Ka onima koji kriju svoj bič.

Onima koji kriju svoj sram.

I onima koji kriju svoju gnusobu.

Šibajte po otupelosti uglednog sveta.

Ojačajte tanušne veze ojađenih.

Ulijte poverenje u alge i pipke duše.

Comments are closed.